HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ØRESTADS BOULEVARD FORLÆNGES

Men hvornår? Noget tyder på at det bliver før 2010.

BRYGGEBLADET 08.06.2005 - NYHEDSANALYSE - Nu er de første konkrete skitser til en forlængelse af Ørestads Boulevard til Amager Boulevard blevet offentliggjort. Når og hvis forlængelsen gennemføres, vil en betydelig del af den gennemkørende pendlertrafik på Artillerivej blive flyttet over på Ørestads Boulevard og skabe større sikkerhed for de mange skoler, børne- og ungdomsinstitutioner samt beboerne langs Artillerivej.

Sådan visualiseres forlængelsen af Ørestads Boulevard i de netop offentliggjorte skitser. Artillerivej afkortes, og nord for Njalsgade bliver den til en stillevej med forbindelse til den sivegade, der planlægges på Ny Tøjhusgrunden. Fortidsmindet Faste Batteri bliver således nabo til en ny, stor vej. (Grafik udarbejdet af Bryggebladet på baggrund af skitser fra Vej & Park). KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE STØRRE UDGAVE.

Som det fremgik af seneste nummer af Bryggebladet, har kommunen først afsat penge til projektet i 2010. Men at de konkrete skitser allerede er blevet diskuteret af både politikere og embedmænd på nuværende tidspunkt, kan meget vel betyde, at bevillingerne rykkes frem. I hvert fald har bryggeboernes mange protester i løbet af foråret uden tvivl sat sine spor.

Mange bryggeboere har i forbindelse med andre lokale planprocesser protesteret over trafikmængderne på Artillerivej. Flere har også haft held med at få politikerne i tale. Senest har Mikkel Warming fra Enhedslisten, som er en af de varmeste fortalere for en fredeliggørelse af Artillerivej, således lovet at stille forslag om dettei Bygge- og Teknikforvaltningen.

Hans forslag, som måske når på dagsordenen inden sommerferien, indebærer, at kommunen skal overtage Artillerivej som offentlig vej hurtigst muligt, og at der skal fremlægges et forslag til istandsættelse af vejen til behandling i Bygge og Teknikudvalget i august 2005.

Men Mikkel Warming er ikke den eneste, der kæmper bryggeboernes sag. Også Venstres Jesper Schou Hansen, SF’s Thomas Skovhus Eriksen samt den nu tidligere konservative Ole Hentzen har været aktive. Tankerne om fredeliggørelse støttes desuden af en af bygherrerne i det nye Bryggen Syd. Nordkranens direktør Anders Lind Knudsen ser således også gerne, at så meget af den gennemkørende trafik flyttes væk fra Artillerivej, har han udtalt til Bryggebladet.

Alt i alt er der således mange tegn i sol, måne og stjerner på, at det politiske fokus på sagen rent faktisk også vil føre bevillinger med sig. Det skal også tages med i betragtningerne, at 2005 er valgår, hvorfor det er ekstra dumt, hvis politikerne ikke lytter til borgerenes ønsker.

Samtidig fornemmer man også en betydelig vilje blandt forvaltningens embedsmænd til, at dette problem, som de rent faktisk vurderer til at være et problem, skal løses. Det er vist ikke helt usandt at sige, at det er en gammel drøm for flere af de erfarne vejplanlæggere i forvaltningen at få gennemført forlængelsen af Ørestads Boulevard, blandt andet fordi det er en af hovedhjørnestenene i den større Trafikplan Amager.

Og embedsmændenes indstilling til en sag har – hvad enten man bryder sig om det eller ej – ofte en indflydelse på politikernes holdninger, som absolut ikke bør undervurderes.

Samtidig har de protesterende bryggeboere også været tilsmilet af politikernes ønske om at opføre torvehaller på Israels Plads. Ja, det kan være svært at forstå sammenhængene nogle gange. Men torvehallerne vil nemlig betyde, at tankstationen på Israels Plads skal tilbydes en ny central placering. Og der har embedsværket peget på det såkaldte trekantareal umiddelbart nord for Politiskolen. Dette vil alt andet lige også øge presset for at få gennemørt forlængelsen før 2010.

Så inden denne signatur, der har dækket sagen intensivt hele foråret, går helt på sommerferie, er der blot tilbage at sætte et foreløbigt punktum på en artikelrække. Og det er et optimistisk punktum for de mange bekymrede bryggeboere: De skal ikke bekymre sig alt for meget i sommervarmen. Ørestads Boulevard skal nok blive forlænget, og det sker nok også før end 2010. agn


Links til andre artikler:

25.05.05 - Ørestads Boulevard forlænges tidligst i 2010
04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 7. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 10-2005 (udkommer den 8. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet