HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GOD DIALOG OM ARTILLERIVEJ

BRYGGEBLADET 08.02.2006 - Vej & Park indbød i starten af januar en række lokale repræsentanter til dialog og informationsmøde om det store trafiksaneringsprojekt på Artillerivej på strækningen mellem Njalsgade og Drechselsgade.

Bryggebladet deltog som observatør, og den generelle holdning blandt de lokale deltagere var positiv. De var glade for at kommunen inddrager lokale interesser i beslutningsprocessen.

En af deltagerne var Islands Brygges Lokalråd, der efterfølgende har sendt et brev med forslag til projektlederen, Thomas Gätke. Lokalrådet foreslår blandt andet at krydset ved Axel Heides Gade og Artillerivej lysreguleres, og at der laves fodgængerovergang.

Fodgængerovergangen skulle ifølge Bryggebladets oplysninger være på vej. På grund af det kolde vejr venter kommunen med at male stregerne på vejen. Til gengæld har en egentlig lysregulering længere udsigter.

Lokalrådet understreger desuden vigtigheden af, at cykelbanerne hurtigst muligt erstattes af rigtige cykelstier, især i svinget efter institutionerne ved Artillerivej 63.

Af andre forslag fra lokalrådet kan nævnes, at Artillerivejs asfaltbelægning skal repareres hurtigst muligt. At hastigheden begrænses til 40 km/t og ved Axel Heides Gade til 30 km/t. Samt at der etableres midterrabatter.

På mødet foreslog blandt andre repræsentanter fra skolen og institutionerne, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Artillerivej mellem skolen og institutionerne længere nede ad Artillerivej.

Derved undgår skolebørnene at skulle krydse den stærkt trafikerede Artillerivej, når de om eftermiddagen kører fra skole ntil institutionerne. Dette forslag støttes af lokalrådet.

Desuden opfordrer lokalrådet Vej & Park til at medtænke den samlede trafiksituation på Bryggen i forbindelse med trafiksaneringen af delstrækningen på Artillerivej.

Rådet henviser blandt andet til planerne om at forlænge Ørestads Boulevard til Amager Boulevard. agn


Links til tidligere artikler om sagen:

21.12.05 - Penge til Artillerivej i 2006
26.10.05 - Trafiksikkerhed på Artillerivej forbedres i år
21.09.05 - Værsgo, Pind: 914 underskrifter
10.08.05 - Derfor skal du skrive under for Artillerivej
08.06.04 - Ørestads Boulevard forlænges
25.05.05 - Ørestads Boulevard forlænges tidligst i 2010
04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 7. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 02-2006 (udkommer den 8. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet