HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SF-STØTTE TIL BRYGHUSGRUPPE

BRYGGEBLADET 08.02.2006 - SF ønsker at bevare legepladsen på Bryghusgrunden mellem Langebro og Den Sorte Diamant og er samtidig kritisk over for Fonden Realdanias (datterselskabet Realea) kontor- og boligplaner i området.

Politikerne i Miljø-og Teknikudvalget skal i dag onsdag (efter redaktionens slutning) tage stilling til et forslag fra SF’s Lotte Thiim Bertelsen. Vedtages forslaget, skal der udarbejdes en lokalplan for Bryghusgrunden, der sikrer at legepladsen bevares, ligesom det sikres, at beboere og brugere af legepladsen (herunder Bryghusgruppen) inddrages i udarbejdelsen af lokalplanen.

Lotte Thiim Bertelsen frygter, at Realdanias planer betyder, ”at området mister et af sine få grønne områder, og at områdets børn mister deres legeplads”, skriver hun i forslagsmotiveringen.

Samtidig mener hun ikke, at Realdanias ønske om at opføre byggeri til erhverv og beboelse ligger inden for rammerne af den nuværende lokalplan. Ønsket bør ifølge SF-politikeren heller ikke imødekommes i en ny lokalplan, ”hvor det tværtimod skal præciseres, at området bevares som et grønt, rekreativt område med en legeplads”, skriver Lotte Thiim Bertelsen.

Som det tidligere er fremgået af udtalelser til Bryggebladet er Realdania ikke til sinds at følge hverken SF’s eller Bryghusgruppens forslag. Senest har fonden til City Avisen blandt andet udtalt, at de ”ikke har købt grunden for at anlægge en park”. agn

Bryghusgruppens hjemmeside


Links til andre artikler:

25.01.06 - Bryghusgrund: Mange underskrifter
21.12.05 - Forældre: Bevar legepladsen på Bryghusgrunden

På bryggebladet.dk den 7. februar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 02-2006 (udkommer den 8. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet