HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ÅRSMØDE I KULTURHUSET: UDLICITERET CAFE HAR IKKE VÆRET EN SUCCES

– Vi er kommet på landkortet kulturelt og politisk, men forpagteren står i vejen, sagde formanden for kulturhusets brugerbestyrelse på årsmødet for nylig. Forhåbning om snarlig afklaring af forpagter-problemet.

BRYGGEBLADET 07.12.2005 - – 2005 blev det år, hvor Kulturhuset Islands Brygge for alvor kom på landkortet kulturelt og politisk: 130 koncerter, 51 teater-arrangementer, 57 børne-og familie-arrangementer, 32 foredrag, kor, keramik, dans… Og hvad så? Det er spørgsmålet, vi stiller jer som brugere af huset og jer, som skal tegne huset i fremtiden.

Sådan indledte afgående formand, Rone Bohm sin beretning på kulturhusets årsmøde.

Han mente, at kulturhuset de seneste år har fået opfyldt mange af de målsætninger og visioner, man havde frem til 2007.

– På PR-siden er vi også kommet langt. Vi har en rigtig god hjemmeside, som bruges flittigt, og vi er repræsenteret i de københavnske kulturoversigter. Vi har været i tv, radio, dagblade og er altid en væsentlig del af vores lokalavis, Bryggebladet, gennem annoncer og indlæg.

Også politisk har brugerstyrelsen sat sit aftryk, mente Rone Bohm.

– Vi er bevidst gået i direkte dialog med kommunen for at markere, at vi ikke bare er en kaffeklub, men et politisk organ, der sætter en ære i at leve op til de foreskrevne opgaver i huset. Ikke mindst i forbindelse med bortforpagtning af husets café var vi ude at markere vores holdning over for såvel politikere som brugere. Det var en meget nødvendig, men kontroversiel beslutning, vi tog. Vi kan se, at det var den rigtige beslutning for huset.

Men, fortsatte Bohm:

– Vi kan godt fortryde vores valg af forpagter (ApS ”Spisehuset” ved Zaki Mølgaard og Jacob Dalhoff Nielsen, red). Lige så godt som samarbejdet var i starten af året, lige så slemt ser det ud i dag, og vi må desværre konstatere, at vi har et meget kedeligt samarbejde. Det står direkte i vejen for kulturhuset og bryggeboerne. Men det hverken skal eller kan stoppe de mange gode ideer og kræfter, som er samlet i dette hus. Med opbakning fra bryggeboere, brugere, brugerbestyrelse, personale og kommune vil dette problem være løst i nærmeste fremtid, lovede han og hentydede dermed til forventningerne om et snarligt forlig med en advokat som mellemmand. kit

Applaus – og ny formand

Der var iørefaldende klapsalver for veludført arbejde til den afgående formand, Rone Bohm, fra såvel lederen, Jakob Kvederis, som fra de 40 bryggeboere, der deltog i kulturhusets årsmøde forleden.

Men det lykkedes ikke at vælge en ny formand på mødet. Først når bestyrelsen har konstitueret sig på et som blev afholdt i mandags efter redaktionens slutning, vides det, hvem der bliver den nye formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen kommer hermed til at se ud som følger:

Rudi Sommerlund (ikke på valg), Randi Svendsen (genvalg), Birgitte Gjetting (nyvalg), Jørgen Bruun (medarbejderrepræsentant – ikke på valg), Jytte Klareskov, Amager Linedancers og Jan Libbert (nyvalg).

Omkring 30 mennesker deltog i årsmødet med Thomas Jensen som ordstyrer.kit

Søndagsmarkeder i kulturhuset?

Giv mulighed for, at kulturhuset bliver centrum for søndagsmarkeder fra 2006.Det var ét af i alt fem forslag, som en af mødedeltagerne, Gunnar Perner, havde stillet til årsmødet i Kulturhuset.

Perner forestillede sig markederne afviklet én gang om måneden – for eksempel den første søndag – og med mulighed for at kunne tilbyde retter til familievenlige priser.

Brugerbestyrelsen stillede sig positiv over for forslaget, idet man lagde vægt på, at kulturhusets arrangementer sker i samarbejde med eksterne grupper.

Det beriger huset med mange kontakter og sikrer kontakten til et miljø omkring loppemarkeder. Men antallet af markeder afhænger af, hvilke kræfter, der kan lægges i arbejdet. Derfor kan kulturhuset ikke bare beslutte, der skal være flere markeder, blev det indvendt.kit

Ro til avislæsning?

– Der er ingen købetvang i kulturhusets café, men vi kan ikke garantere, at der er stille, siger brugerbestyrelsen.

Gunnar Perner, en af mødedeltagerne, udtrykte utilfredshed med cafeen som avislæserum.

– Mange føler sig presset til at skulle købe noget, og støjniveauet er for højt. Derfor: Lav avislæserum i et af de små lokaler mod vandet, og hvis der er optaget, kan man gå ned i kælderen, foreslog han.

Hertil svarede brugerbestyrelsen, at man anser cafeen som det naturlige rum for avislæsning, samtale, socialt samvær og ophold i huset.

– Vi kan ikke garantere støjniveauet i et offentligt rum og finder det heller ikke rimeligt at afse et helt møderum alene til avislæsning eller samtaleværelse på grund af pladsmangel. Hvis man ønsker ro og ikke vil købe noget, kunne man måske bruge biblioteket, som også har et rigere udvalg af aviser. Men vi tilslutter os, at huset bør oplyse, at der ikke er købetvang i Spisehuset. Vores gæster er velkomne til at læse aviser i kælderen, lød det fra brugerbestyrelsen.kit

Forslag om bydelsfestival

Man bør arbejde mere med den gode historie i kulturhuset. Mere ”bryg” og mindre ”brok”. Arbejd mere i retning af en bydels-festival og send en opfordring ud til alle bryggeboere om at deltage i arbejdet med festivalen! Sådan lød ét af mange forslag, som blev stillet på årsmødet, og det blev taget imod med kyshånd af brugerbestyrelsen. kit

Mutter med kost og spand…

Der skal mere fokus på kulturhusets rengøring. Det er konklusionen på et af de mange forslag, der kom frem, da på årsmødet.

Den gode økonomi i 2005 har skabt bedre økonomisk råderum til næste år, og noget af det vil blive brugt til rengøring og uden at nedsætte antallet af kulturarrangementer. I år har der været fokus på at skabe et godt og varieret program, og det er sket på bekostning af husets vedligeholdelse.

Meinertz Ensemble sluttede i øvrigt på smuk og underholdende vis aftenen med klassiske operastykker og enkelte Kaj Normann Andersen-klassikere.kit

På bryggebladet.dk den 6. december 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2005 (udkommer den 7. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet