HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRED POLITISK OPBAKNING TIL ROKLUB

Politikere fra alle dele af det politiske spektrum støtter Amager Ro- og Kajakklub.

BRYGGEBLADET 0709.2005 - Amager Ro- og Kajakklub skal ikke frygte fremtiden. Så klart er budskabet fra politikerne i Borgerrepræsentationen.Et bredt politisk flertal vil sikre, at klubben kan fortsætte.

Stine Nissen fra Amager Ro- og Kajakklub glæder sig over, at der er politisk opbakning til, at ARK kan fortsætte – også efter at Bryggen Syd er udbygget. Men vilje gør det ikke alene, der skal penge på bordet, påpeger hun. (Foto: Ricardo Ramirez)

Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet har Amager Ro- og Kajakklub gennem længere tid frygtet, at de skulle blive overhalet af udviklingen i Bryggen Syd. Her planlægges adskillige tusinde nye boliger, og klubben har derfor spurgt sig selv, om der stadig ville være plads til dem og to andre mindre roklubber, som ligger i området.

Roklubben har derfor i den seneste tid inviteret adskillige af de lokale politikere på besøg for at vise klubben frem, og det ser ud til at have givet resultater.

S: ARK gør et bragende godt stykke arbejde

Klubben håber blandt andet, at kommunen vil finansiere byggeriet af et nyt klubhus.

– Jeg er meget imponeret over den indsats, ARK og de øvrige klubber har lagt for dagen. De gør et bragende godt stykke frivilligt arbejde – ikke mindst for børnene. Så jeg vil meget gerne støtte projektet, siger Socialdemokraternes gruppeformand Klaus Hansen, der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Også hos SF er man positive.

– I de seneste år har vi fra kommunens side arbejdet på at inddrage havnen og vandet som en aktiv del af København. Så rent idrætspolitisk vil det være en rigtig beslutning at bygge et nyt klubhus til roklubberne, siger Bjarne Fey, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for SF.

Han glæder sig i øvrigt over, at klubberne selv har henvendt sig til politikerne.

Fra Venstre er meldingen den samme. Kulturborgmester Martin Geertsen (V) ser ARK som en vigtig del af det københavnske idrætsbillede:

– ARK og de øvrige klubber i området bidrager i høj grad til at skabe aktivitet og liv i havnen. Klubberne formår at tage havnerummet i brug som en egentlig idrætsfacilitet blandt andet gennem samarbejde med skoler og gymnasier, og for mig er det oplagt, at eksempelvis ARK bør sikres en central placering på Bryggen Syd, siger Martin Geertsen.

Han mener derfor, at det er utilfredsstillende, at klubben skal leve med pladsmangel og utidssvarende klubfaciliteter.

Roklub forhindrer soveby i Bryggen Syd

Et nyt klubhus vil ikke blot betyde, at ARK kan fortsætte som klub. Det vil også tjene en væsentlig funktion i den nye kommende bydel, Bryggen Syd.

Som omtalt i Bryggebladet tidligere er der nemlig risiko for, at de nye bydele udvikler sig til sovebyer, hvis der kun bygges boliger. Der er brug for blandt andet butikker, cafeer, børneinstitutioner og ikke mindst sportsanlæg.

Kommunen er i øjeblikket ved at udarbejde et forslag til lokalplan for Bryggen Syd. Indtil videre har den lille grundstribe, hvor de tre roklubber ligger, været holdt ude af planerne, men når det nu viser sig, at der er bred politisk opbakning til at sikre roklubberne som en integreret del af den nye bydel, kan det betyde, at det vil være fordelagtigt at medtage roklubberne i lokalplanforslaget.

Med andre ord kunne man slå to fluer med et smæk, hvilket blandt andet Venstres lokale BR-medlem Jesper Schou Hansen mener, man bør se på mulighederne for.

Det er politikerne i Bygge- og Teknikudvalget, der behandler lokalplanforslaget. Også herfra er tilkendegivelserne positive overfor ARK.

Skal roklubberne være en del af en samlet lokalplan?

– Set fra et byplanmæssigt udgangspunkt er roklubberne et oplagt eksempel på, hvordan man kan bringe vandet og havnen ind som en integreret del af de nye bydele, siger det socialdemokratiske medlem af udvalget, Winnie Larsen-Jensen.

Bryggebladet har forsøgt at få en kommentar fra den ansvarlige bygge- og teknikborgmester Søren Pind. Det er desværre ikke lykkedes, men Bryggebladet erfarer, at også han er særdeles positiv over for planerne.

Winnie Larsen-Jensen forstår udmærket tankerne om at skrive roklubberne direkte ind i lokalplanen.

– På den måde vil roklubberne jo kunne føle sig endnu mere sikre, siger hun.

– Desværre er der forskel på følelser og kommunal jura. Uden at blive alt for teknisk må jeg pointere, at en inddragelse af roklubbernes grund i lokalplanforslaget for Bryggen Syd vil betyde, at lokalplanforslaget må udskydes. Det vil reelt betyde, at byggeriet af Bryggen Syd ikke kan gå i gang som planlagt, forklarer hun.

Hun afviser, at politikerne i virkeligheden pønser på at bygge boligejendomme på den attraktive grund.

– Rent planlægningsmæssigt er grunden allerede udlagt til rekreative formål i den overodnede kommunalplan, og det er der, så vidt jeg er informeret, ingen politikere, der vil ændre på. Så i praksis er klubberne sikret i området, også selvom de ikke skrives direkte ind i den kommende lokalplan, forklarer Winnie Larsen Jensen.

ARK håber, at flotte ord også bliver til handling

ARK har noteret sig opbakningen .

– Vi er naturligvis glade for, at vores argumenter ser ud til at have haft en positiv indflydelse på politikerne, siger Stine Nissen fra ARK til Bryggebladet.

Men samtidig håber hun, at de mange flotte ord vil føre til egentlig handling. Stod det til ARK, skulle politikerne sætte penge af til et nyt klubhus allerede i 2006. Men om det sker, er langtfra sikkert. Læs mere om dette i denne artikel. agn

BAGGRUND

Amager Ro- og Kajakklub (ARK) har ligget på Bryggen siden 1931. Klubben har i dag 200 medlemmer og omtrent lige så mange på venteliste. Klubhuset er utidssvarende og meget interimistisk. Med planerne om at udbygge Bryggen Syd – en ny bydel beliggende mellem Nokken og Havnestad – forventer klubben at skulle afivse endnu flere medlemmer i fremtiden. ARK og de to andre mindre roklubber i området vil derfor gerne have et nyt klubhus. Klubben forsøger at overtale politikerne til at bevilge penge til projektet. I seneste nummer satte Bryggebladet fokus på ARK. Denne gang har vi spurgt politikerne.


Andre artikler om sagen:

07.09.05 - Roklubben: Vil politikerne betale?
07.09.05 - Lokalt OL-håb i B-finale til VM i kajak
24.08.05 - Ingen ro på - På besøg i Amager Ro- og Kajakklub
24.08.05 - Hvordan kan roklubben overleve?
24.08.05 - OL-drømme på Bryggen

På bryggebladet.dk den 9. september 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 13-2005 (udkom den 7. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet