HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

POLITIKERE: FORTOVSAFGIFTER SKAL SÆTTES NED

Men Bryggens cafeer undgår ikke at betale afgift, når de private veje overtages af kommunen.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 07.06.2006

Politikerne vil gøre det nemmere for de små virksomheder i Københavns Kommune. Blandt andet vil de sætte afgifterne for fortovscafeernes udeservering ned. Desuden håber de på, at lavere afgifter vil være med til at skabe flere cafeer og en mere levende by.

Tobias Faber fra Tobi’s Cafe i Leifsgade er en af de restauratører på Bryggen, der fremover skal til at betale afgift for borde og stole på fortovet. Et lille plaster på såret er dog, at politikerne vil sænke afgifterne generelt. Foto: Ricardo Ramirez

Det fortalte overborgmester Ritt Bjerregaard (S) og teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) på et pressemøde for nylig.

Tidligere har kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen (V) været inde på de samme tanker.

En pengemaskine

De nye politiske udmeldinger betyder, at de københavnske restaturatørers mangeårige kamp for en afgiftslettelse ser ud til at lykkes.

Et par uger før politikerne præsenterede deres nye plan, interviewede Bryggebladet blandt andet Ole Arboe, der er formand for Foreningen for Udeserveringssteder i København.

Han opfatter på linie med de to brancheorganisationer Horesta og Danske Cafeer og Restauranter afgifterne, som en ekstra skat, der ikke modsvarer kommune reelle udgifter ved fortovsservering.

– Jeg har i flere år forsøgt at få svar på, hvad vi egentlig får for pengene. For vi vil selvfølgelig gerne betale for det ekstra slid og oprydning, som vores restauranter måtte skabe, sagde Ole Arboe dengang.

Men det har han aldrig kunnet få. Hans undren mindskes ikke af, at Frederiksberg Kommune har valgt en helt anden model:

15 millioner i afgift skal blive til 10

På Frederiksberg koster fortovsservering iokke afgiftsbelagt, på trods af at alle kommuner som såkaldt vejmyndighed har pligt til at holde øje med at cafeerne overholder den trafikale lovgivning.

Den udstikker blandt andet rammer for, hvor stor afstanden fra bordene til fortovskanten skal være, men siger ikke noget om, at kommunen skal opkræve afgifter.

I øjeblikket betaler de omkring 400 udeserveringssteder i København s Kommune cirka 15 millioner kroner årligt i afgift.

Ritt Bjerregaard lægger op til, at det samlede beløb skal sænkes til 10 millioner kroner årligt.

Ingen forskelsbehandling

Til gengæld virker det ikke sandsynligt, at de cafeer på blandt andet Bryggen, der i dag ikke betaler afgift, kan undgå det fremover. Når kommunen i forbindelse med det store parkeringsprojekt overtager vejejerskabet for at kunne opsætte parkometre, kan den nemlig ikke gøre forskel på den ene cafe frem for den anden.

Det vil være unfair konkurrence ikke at opkræve afgifter fra alle, oplyser kommunale embedmsænd og får faktisk støtte fra brancheorganisationerne Danske Restauranter & Cafeer (DRR) og Horesta.

– Men det er da en uheldig situation, de pågældende cafeer er havnet i, siger advokat Gry Asnæs fra Horesta til Bryggebladet.

Overfor Bryggebladet har både kommunale embedmænd samt politikere givet udtryk for, at ekstraregningen for Bryggens cafeer er en utilsigtet og uheldig konsekvens af parkeringsprojektet.

Men det er bare ærgerligt for de berørte cafeer.

20.000 kr. er mange penge for en lille cafe

Selvom en ekstra omkostning på 20.000-30.000 kroner måske ikke lyder af så meget, kan det betyde meget for den enkelte:

– Jeg driver en forholdsvis lille cafe. 20.000 kroner årligt kan betyde, at jeg ikke har råd til at hyre en sommerfeieafløser, siger Tobias Faber fra Tobi’s Cafe i Leifsgade.

Hos Cafe Saga ærgrer indehaverne Ruth Duedam og Anders Piledam sig også:

– Da vi overtog Cafe Saga budgetterede vi med, at vi netop ikke skulle betale udeserveringsafgift, fordi vejene var private, siger de to restauratører, der mildt sagt er overraskede over udsigten til en ekstraregning fra kommunen.

Læs mere i følgende artikel:

07.06.06 - Bedre parkering giver dyrere kaffe

På bryggebladet.dk den 6. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 10-2006 (udkommer den 7. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet