HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER:
KØBENHAVNS "KONGEKABALE" FYLDER FOR MEGET

Leder i Bryggebladet 16-2004 (06.10.2004)

De fleste socialdemokrater og de fleste medier svømmer over af overborgmesterrygter i disse tider. Så meget at man næsten glemmer, at der stadigvæk er en politisk dagligdag derude.

En politisk dagligdag, der her på Bryggen blandt andet betyder udvidelse af skolen. Om det er muligt at bevare Haveforeningen Faste Batteri og på samme tid opfylde skolens udvidelsesbehov, skal vi lade være usagt. Vi nøjes med at glæde os over, at politikerne, som det fremgår af artiklen på side 3, har valgt at genoverveje sagen endnu engang. Beslutningstræghed er nemlig ikke altid et onde.

På et mere overordnet plan har politikerne i København også haft tid til at blive enige om et budgetforlig for næste år. Politikerne har i rimelig ubemærkethed af overborgmesterkampen fordelt midlerne mellem skoler og veje, børnehaver og plejehjem, idrætshaller og busser samt alle kommunens andre gøremål.

Budgetforlig er en vanskelig størrelse at formidle videre i Bryggebladets spalter. Typisk vil forligsparterne forsøge at fremhæve alle forligets herligheder, mens modstanderne vil pege på forligets mangler. Det er også tilfældet denne gang.

Bryggebladet bringer derfor på siderne 12-13 et opslag med politikernes egne holdninger til forliget. Så kan du selv forsøge at tage stilling til, hvordan skattepengene forventes brugt næste år.

Bryggebladet har selvfølgelig også skrevet om valget af ny overborgmesterkandidat i dette og tidligere numre. Vi er sågar blevet kontaktet af flere af de opstillede med tilbud om at lave artikler om lige præcis dem, men har valgt ikke at skrive artikler om hver enkelt kandidat.

Vi er fulde af forståelse for, at de enkelte kandidater forsøger at få eksponeret deres person så meget som muligt. At være overborgmester i København er en endog meget vigtig post.

Vi er blevet kritiseret for at bringe et billede af Ritt Bjerregaard og ikke af de andre kandidater. Begrundelsen for billedet af Bjerregaard var ganske simpel: At en landskendt og omstridt politiker melder sig på banen i et københavnsk lokalvalg, ER en stor nyhed i sig selv.

Derimod er der flere årsager til, at vi har undladt at skrive om enkeltkandidater.

For det første er der ikke tale om, at den "almindelige" bryggebo kan læse om kandidaterne i Bryggebladet og blandt andet på baggrund heraf træffe et valg, for den enkelte bryggebo er ikke stemmeberettiget til valget. Valget er selvfølgelig kun for medlemmer af Socialdemokratiet.

For det andet må en overborgmesterkandidat nødvendigvis forholde sig til byen som helhed, og derfor ville det være overkill at afæske kandidaterne holdninger til brygge-specifikke emner på nuværende tidspunkt. Det kan tids nok komme, når det store parti har udpeget en afløser for Kramer.

Sidst, men ikke mindst er det, som selvstændig og uafhængig avisudgiver, vores privilegium egenhændigt at bestemme, hvad der skal i avisen. Vi forsøger at prioritere vores artikler efter et svært definerbart Brygge-relevans-begreb og har på baggrund heraf vurderet, at indgående portrætter af de enkelte kandidater i de københavnske Socialdemokrater falder uden for relevanskriterierne.

Læserne er velkomne til at være uenige med os. Vi hører meget gerne kritik. Derfor vil vi til slut benytte lejligheden til at gentage en opfordring, vi har fremsat adskillige gange tidligere:

Deltag i debatten. Send din mening om vores artikler, artiklernes indhold eller manglende artikler. Som tidligere nævnt har vi i de senere år trykt alle tilsendte læserbreve med lokalt omdrejningspunkt. agn

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2004.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet 16-2004 den 6. oktober 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet