HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TRÅDLØSE NETVÆRK:
BRYGGENETFORMAND MANER TIL BESINDIGHED

Det er forbudt at dele sit Bryggenet-signal med andre, men formanden opfordrer til en generel debat om emnet.

BRYGGEBLADET 06.10.2004 - Ifølge Bryggenets "netikette" (regler for brug af bryggenet, red.) er det forbudt at dele sit netværk med andre. Bryggenet er bygget op på en måde, så økonomien kun hænger sammen, hvis alle betaler for ydelserne. Bryggenet er et fælles projekt, og derfor nytter det ikke at nogle rider gratis med, siger Per Marker Mortensen, formand for Bryggenet.

På et mere generelt plan ser Per Marker gerne, at der kommer gang i en bredere diskussion af trådløst internet.

- Jeg bryder mig generelt ikke om den frygt, som myndighederne forsøger at skabe. Det er klart, at åbne netværk ikke må bruges til ulovligheder, men åbne trådløse netværk, hvor alle kan logge sig på, er efter min mening ikke bare noget skidt. Det er selvfølgelig noget skidt, hvis dem, der installerer trådløst netværk, ikke er klar over, at de dermed laver en åben forbindelse til omverdenen. Men hvis man bevidst stiller nettet til rådighed for andre, ser jeg det overordnet som noget positivt, siger han .

- Et åbent trådløst netværk kan misbruges. Men som jeg kender retssystemet, kan man kun stilles til ansvar for noget, man selv har gjort. Hvis en forbryder har misbrugt din forbindelse, og politiet en dag banker på døren, burde det efter min bedste overbevisning ikke være muligt at dømme dig. Omvendt er det da klart, at politiets mistanke kan være ubehagelig, siger Per Marker.

Per Marker understreger, at holdningerne til trådløst internet er delte i Bryggenets bestyrelse, og han understreger samtidig, at hans lidt kontroversielle holdninger her er givet som privatperson.

- Som formand for Bryggenet er jeg helt på det rene med vores netikette. Mine udtalelser her skal mere ses på et generelt plan. Hvorfor kun ensidigt fokusere på de negative konsekvenser ved åbne trådløse netværk? Det ville jo være for fedt, hvis man forestillede sig, at man kunne få adgang til nettet, når man var på farten, når man sad på cafeen eller nød solen i Havneparken

Som Bryggenet er bygget op nu, levner det ikke mulighed for at føre Per Markers visioner ud i livet.

- Vi har som nævnt valgt en model, hvor brugerne i fællesskab ejer netværket, og derfor skal de også i fællesskab betale. På sigt kunne man forestille sig, at man lagde bryggenet som en fast del af huslejen, således at alle betalte til nettet. Dermed ville det være muligt at åbne op for, at man kan koble sig på overalt på Bryggen.

- Man skal selvfølgelig være klar over, at man risikerer at blive overvåget af kriminelle. Men så længe man søger på almindelige hjemmesider kan jeg ærlig talt ikke se den store risiko, ved at en forbryder skulle overvåge ens trafik, slutter han. agn

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 16-2004, der udkom den 6. oktober.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet