HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN SYD: HUSK NU ARTILLERIVEJ

Hvis udbygningen af Bryggen Syd gennemføres uden en overordnet trafikal planlægning, vil trafikken på Artillerivej blive endnu mere kaotisk end i dag, frygter lokale beboere.

BRYGGEBLADET 06.04.2005 - Som beskrevet i seneste nummer af Bryggebladet er kommunen gået i gang med at planlægge en ny bydel på Bryggen. Hele området beliggende mellem Havnestad og Nokken skal omdannes til en levende bydel med tusindvis af nye boliger.

Planerne har skabt lokal bekymring. De mange ekstra boliger, vil sammen med de allerede planlagte og opførte nye boliger i Havnestad, skabe ekstra trafik på Artillerivej.

Illustration: Nordkranen A/S

En af de bekymrede bryggeboere er Morten Dürr, der med sin familie for halvandet år siden flyttede ind i den nye andelsboligforening Axel Heides Gård på hjørnet af Artillerivej og Axel Heides Gade.

Helhedsplan påkrævet

- Jeg er grundlæggende positiv over for Bryggen Syd. Men der er mange aspekter af trafikafviklingen, som skal afklares, før en lokalplan for området vil være spiselig for os, der allerede bor her. Der er allerede meget trafik på Artillerivej, og en ny bydel vil bare gøre problemerne større, siger Morten Dürr.

Han peger derfor på, at der er behov, for at myndighederne laver en helhedslan for trafikafviklingen.

- Men det er mindst lige så vigtigt, at der afsættes penge til at gennemføre en helhedsplan. Det har kommunen hidtil ikke været flink til, når det gælder Bryggen, som er et af de mest "lokalplan-ramte" områder i København, siger Morten Dürr.

- Som jeg ser det, er den eneste realistiske løsning, at man inddrager Ørestads Boulevard. De mange nye boliger og erhvervsbyggeri i Ørestad vil selvfølgelig skabe mere trafik på Ørestads Boulevard, men alligevel er der bedre muligheder for at udbygge Ørestads Boulevard med flere spor, således at der bliver plads til al den nye trafik.

- Skrækscenariet er, at kommunen vedtager at lægge en helt ny 4-sporet vej ud over den fredede fælled. Det må bare ikke ske, siger han.

Lokalrådet også bekymret

Islands Brygges Lokalråd deler Morten Dürrs bekymringer.

- I flere år har det været et kardinalpunkt for os, at Ørestads Boulevard skal forlænges op til Amager Boulevard, således at Trafikplan Amager kan føres ud i livet, siger Birger Pedersen fra lokalrådets Trafik- og Planudvalg.

- Ørestads Boulevard skal aflaste både Artillerivej og Amagerbrogade. De nye udbygningsplaner for Bryggen Syd gør kun Ørestads Boulevard-løsningen endnu mere aktuel, siger han.

Lokalrådet har blandt andet af den grund bedt om et trafikmøde med kommunens Vej & Park-afdeling. Deres brev til Vej & Park kan ses i den trykte udgave af Bryggebladet.

Morten Dürr frygter, at sagen kan blive syltet i kommunen, således at en helt ny bydel står færdig uden at der er gjort noget ved Artillerivej. Og syltekrukke-frygten synes velbegrundet. I hvert fald er det ikke lykkedes Morten Dürr at trænge igennem med et mindre forslag om at lysregulere krydset mellem Artillerivej og Axel Heides Gade. Derfor har han bange anelser, når det gælder et væsentligt større projekt som en helt ny bydel.

- Mit indtryk er, at Artillerivej er blevet en kastebold mellem forskellige interesser, hvilket betyder, at kommunen i mange år bare har ladet stå til, siger Morten Dürr.

- Jeg er ikke kværulant

- Når jeg spørger, henviser kommunen til vejlauget og Københavns Havn, som så henviser tilbage til kommunen. På den måde har kommunen den perfekte syltekrukke, for ingen ser ud til at ville tage et ansvar. Jeg synes derfor, jeg har noget at have min pessimisme i, i forhold til den nye bydel, konstaterer Morten Dürr. Morten Dürr har derfor tænkt sig at følge lokalplanprocessen tæt og vil gøre sit til at politikerne bliver opmærksomme på trafikproblemerne.

- Der sker en masse på Islands Brygge - bare ikke på trafikområdet. Når høringsprocessen går i gang, vil jeg gøre mit til at holde politikerne fast på, at området ikke må udvikles på bekostning af det eksisterende liv på Bryggen, siger han.

- Problemet er selvfølgelig, at jeg let kommer til at fremstå som en kværulant, der bare vil have alle biler ud af byen. Men det er ikke mit ærinde. Jeg er meget positiv over for udviklingen på Bryggen Syd. Jeg er jo selv flyttet til den nye bydel Havnestad.

- Min pointe er blot, at kommunen simpelthen bliver nødt til at lave gennemtænkte trafikløsninger inden man opfører en helt ny bydel. Der er jo allerede rigeligt med problemer på Artillerivej, slutter Morten Dürr. agn

FAKTA OM BRYGGEN SYD

Brygge Syd bliver en ny bydel på Bryggen. På tegnebrættet er omkring 1.500 nye boliger, blandt andet i form af rækkehuse med inspiration fra Kartoffelrækkerne, en kæmpe kanal med forbindelse til havnen, hvor der muligvis skal anlægges en badestrand, omfattende omlægninger af en af bydelens store trafikårer, Artillerivej, samt videreførsel af træbryggen ved havnekanten.

Forslaget er blevet til på baggrund af en arkitektkonkurrence, som Københavns Havn i samarbejde med ejendomsudviklingsselskaberne NCC Property Development og Nordkranen/The Carlyle Group har gennemført. De tre selskaber ejer tilsammen omkring halvdelen af hele området, der desuden omfatter et areal øst for Artillerivej, som i dag huser adskillige mindre autoværksteder, dækservice-forretninger, det tidligere Uttrup Tæpper og KFUM's Sociale Kollegium. agn

Læs mere på den nye bydels egen hjemmeside www.bryggensyd.dk.

FAKTA OM TRAFIKALE PROBLEMER

Når udbygningen af Islands Brygge Syd går i gang, vil presset på Artillerivej, en af Bryggens store færdselsårer, blive endnu større. I øjeblikket kører der omkring 13.000 biler i døgnet på Artillerivej. Dette tal forventes at stige til 26-28.000 biler alene i kraft af den allerede planlagte udvidelse af blandt andet Havnestad.

I forslaget til helhedsplanen arbejdes med planer om at rette Artillerivej og Lossepladsvej ud. Desuden er der forslag om at føre Ørestads Boulevard igennem til Amager Boulevard, så Ørestads Boulevard fremover kan aftage en større trafikmængde. Desuden nævnes muligheden for at lave en ny vej tværs over den fredede Amager Fælled. agn

Links til andre artikler om Bryggen Syd

23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 6. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 06-2005 (udkommer den 6. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet