HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NYT LOKALRÅD MED KENDTE ANSIGTER

Kun 25 bryggeboere mødte i sidste uge op til årsmøde i borgerforeningen og lokalrådet. Der var fredsvalg til bestyrelsen på et møde uden den store bølgegang. Det kommende år bliver det sidste med Jørgen Thyregod som formand.

BRYGGEBLADET 05.11.2003 - På et udramatisk møde blev lokalrådet med ganske få ændringer genvalgt. Eneste store overraskelse var, at lokalrådsformand Jørgen Thyregod meddelte, at det kommende år bliver hans sidste som aktiv i lokalrådet.

I beretningen lagde Thyregod vægt på, at det går godt på Bryggen, men at der også stadig er ting, der kan blive bedre. Et af det kommende års store fokusområder bliver endnu engang arbejdet for en Grøn Plads i Leifsgade. Der er nu kommet en ny arbejdsgruppe op at stå, som lokalrådet vil støtte aktivt.

Desuden vil man støtte den såkaldte nyttehavegruppes forsøg på at lave nye kolonihaver på Amager Fælled, ligesom man fortsat vil følge Nokkens kamp mod husbåde nøje. Thyregod lagde også vægt på, at en af de kommende års udfordringer bliver at integrere de nye dele af Bryggen med det eksisterende. »Bryggen er for alle – også de nye Havnestadsborgere«, sagde han.

På det trafikale område vil man fortsat søge at få kommunen til at opfylde målsætningerne i Trafikplan Amager, særligt er lokalrådet interesseret i, at forlængelsen af Ørestads Boulevard til Amager Boulevard gennemføres snart, således at Artillerivej aflastes. I denne forbindelse vil man også være opmærksom på de afledte trafikale problemer, en havnetunnel mellem Østerbro og Holmen vil kunne give.

I gamle dage var lokalrådets årsmøde et stort tilløbsstykke med mange og lange diskussioner. Det kan man absolut ikke påstå, er tilfældet mere. Årsagen til denne udvikling blev ikke rigtig diskuteret på mødet. Der var ikke nogen indkomne forslag til årsmødet, ligesom der heller ikke var nogen indlæg til punktet »Eventuelt«. Dette valgte Jørgen Thyregod at se som »et tegn på tilfredshed med lokalrådets arbejde«. agn

Lokalrådet 2003-2004

Lokalrådet 2003/2004 (nummer på billedet): Formand Jørgen Thyregod (4), næstformand Birger Pedersen (12), kasserer Hanne Lauridsen (11) og sekretær Jeanette Stådsen (ej til stede). Bestyrelsesmedlemmer: Charlie Petersen (1), Rudi Sommerlund (7), Arne Bjørn Nielsen (3), Kim Øberg Larsen (2). Suppleanter: Gunnar Perner (5), Flemming Jørgensen (9), Jack Mortensen (6), Jetje Fink (ej til stede). Revisorer: Thomas Kjær Jensen (ej til stede) og Gertrud Eggers (10). Revisorsuppleanter: Lars Andersen (8) og Maren Korsholm (13).

På bryggebladet.dk den 5. november.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 5. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet