HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

STOP FOR 3G-MASTER PÅ KOMMUNENS BYGNINGER

I København har politikerne besluttet at stoppe opsætningen af de nye 3G-mobilmaster på alle kommunale bygninger indtil det er bevist, at masternes stråling ikke er sundhedsskadelig.

BRYGGEBLADET 05.11.2003 - TDC, Orange, Telia og selskabet 3 købte for en samlet pris på 3,8 mia. kroner retten til at udnytte den nye 3G mobiltelefoni. De har i øjeblikket mere end svært ved at få noget ud af de dyrtkøbte licenser og årsagen skal findes i den manglende dokumentation for masternes indflydelse på borgernes helbred. Ingen ved med sikkerhed om masternes radiostråling på langt sigt kan øge risikoen for eksempelvis at få kræft.

Videnskabsminister Helge Sander blev i fredags (den 31. oktober) enig med resten af Folketingets partier om at spendere 30 millioner kroner på at sætte gang i dansk forskning af de nye 3G-masters sundhedskonsekvenser. Men en sådan undersøgelse kan tage flere år og indtil da må borgerne gå i uvished om de nye masters stråling er skadelig for helbredet.

Mobilmast i Leifsgade

Teleselskaberne vil ikke fortælle hvor de nye - og måske sundhedsskadelige - mobilmaster af den såkaldt 3G-type er placeret. Her en »gammeldags« mobilmast på Leifsgade.

Netop på baggrund af denne usikkerhed har flere kommuner landet over valgt at stoppe opsætningen af nye 3G-master indtil der foreligger en fyldestgørende dokumentation for, at masternes stråling er ufarlige.

I København valgte Borgerrepræsentationen at stoppe midlertidigt for opsætningen af nye mobilmaster. På grund af en speget jura dog kun på kommunens egne bygninger. I øjeblikket undersøger embedsmændene om der er juridisk grundlag for at opretholde forbudet mod at opstille flere mobilmaster på kommunens bygninger.

Mikkel Warming

Mikkel Warming fra Enhedslisten stillede oprindeligt forslaget om at stoppe opstillingen af masterne og han mener, at der er god grund til at opretholde forbudet.

– Det er stadigvæk min holdning, at man bør vente til de sundhedsmæssige konsekvenser er afklaret. Enhedslisten har i Folketinget fremsat et forslag til forskningsministeren om at forlænge tidsfristen for teleselskaberne, så de kan vente lidt med at skulle leve op til kravene i kontrakterne. På den måde får vi tid til at belyse sundhedsfarerne og det økonomiske pres på teleselskaberne bliver slækket. Det haster jo ikke mere end det jager med at få sat de master op, siger Mikkel Warming. Han mener personligt ikke, at der kan være juridiske problemer med at forbyde mobilmaster på kommunens egne bygninger.

Mindst én 3G-mast på Bryggen

Kommunen nåede inden der blev sagt stop for nye 3G-mobilmaster at indgå i hvert fald fire lejekontrakter med firmaet HI3G om opsætning af de omstridte master. Den ene af disse aftaler er indgået på Islands Brygge på adressen Njalsgade 13-15, hvorfor det må formodes, at en 3G-mast er opstillet der.

Teleselskaberne har af konkurrencehensyn ikke været villige til at oplyse hvor de nye 3G-master er opstillet og hvor mange det drejer sig om, men skal de fire licensejere kunne leve op til aftalernes krav om en ordentlig dækningsgrad skal der i de kommende år opstilles yderligere 8-10.000 mobilantenner i Danmark. I øjeblikket er der omkring 3.000. Da København må formodes at være og forblive et af de bedst dækkede områder i Danmark vil en stor del af disse tusinde antenner altså skulle opsættes her. Borgerne har i øjeblikket bare ikke indblik i hvor. Kun i Århus har de lokale politikere besluttet sig for at offentliggøre hvor mobilmasterne er placeret.

– Naturligvis bør borgerne få at vide hvor masterne er opstillet, siger Mikkel Warming. Han vil på næste økonomiudvalgsmøde argumentere for at København skal følge eksemplet fra Århus.

Bryggebladet har også forsøgt at få en kommentar fra Bygge- og Teknikborgmester Søren Pind, men det har desværre ikke været muligt. Økonomiudvalget havde sagen på dagsordenen på et møde i går (den 4. november red.) efter Bryggebladets deadline. kls

På bryggebladet.dk den 5. november.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 5. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet