HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN SYD-DIREKTØR HÅBER PÅ FREDELIGGØRELSE AF ARTILLERIVEJ

BRYGGEBLADET 04.05.2005 - – Vi er naturligvis interesserede i at trafikken på Artillerivej og i området generelt generer den nye bydel mindst muligt. Det vil gøre Bryggen Syd som beboelseskvarter mere attraktivt. Vi kan bare ikke gøre så meget ved det, da trafikplanlægningen ligger i kommunens regi, siger Anders Lind Knudsen, direktør i Nordkranen.

Nordkranen står sammen med NCC bag planerne om Bryggen Syd – en ny bydel der skal opføres i området mellem Havnestad og Nokken. Her skal der blandt andet indrettes 1.500 nye boliger, hvilket vil skabe mere trafik på tilkørselsveje som Artillerivej. Disse planer er den konkrete årsag til det aktuelle store fokus på Artillerivej.

Bryggebladet har mødt Anders Lind Knudsen til en samtale om visionerne for den nye bydel.

- Vi vil gerne skabe en levende og arkitektonisk flot bydel, som udover at være et dejligt sted at flytte til og bo i også henvender sig til alle andre bryggeboere og københavnere. Blandt andet har vi planer om en kunstig vig med badestrand, som sikkert vil trække mange besøgende til, og som alle kan få glæde af, siger Anders Lind Knudsen, .

- Vores mål er at skabe en bydel, som bliver en integreret del af det bestående, men som samtidig har mange kvalitetet i sig selv. Blandt andet vil vi forsøge at mikse højt og lavt byggeri, således at så mange beboere som muligt får havenudsigt. De tværgående strøg skal indrettes på en måde, så man føler en nærhed til havet, forklarer Anders Lind Knudsen. agn

I næste nummer af Bryggebladet bringer vi hele interviewet med Anders Lind Knudsen og håber samtidig, at kunne vise flere nye skitser til, hvordan husene i den nye bydel indrettes.


Links til andre artikler:

04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - SF og Venstre: Der skal gøres noget ved Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 2. maj 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 08-2005 (udkommer den 4. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet