HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SF OG VENSTRE: DER SKAL GØRES NOGET VED ARTILLERIVEJ

De to lokalpolitikere Jesper Schou Hansen (V) og Thomas Skovhus Eriksen (SF) kommer her med deres bud på, hvordan de trafikale problemer på Artillerivej kan løses.

BRYGGEBLADET 04.05.2005 - Kun Mikkel Warming fra Enhedslisten havde i seneste nummer besvaret Bryggebladets spørgsmål om trafikken på Artillerivej. Men det ser ud til, at bryggeboernes bekymringer er ved at vække bredere politisk interesse. Bryggebladet har modtaget mails fra to lokalpolitikere fra hver sin politiske fløj.

– For miljøets skyld, vores sundheds skyld og for at bevare byens rekreative kvaliteter er det nødvendigt, at biltrafikken reduceres. Også på Artillerivej, siger Thomas Skovhus Eriksen (SF). Her ses tre-årige Nicholas, hvis mor er en af de forældrerepræsentanter, der arbejder for en fredeliggørelse af indfaldsvejen. (Foto: Ricardo Ramirez)

– Det er vigtigt, at der i forbindelse med udbygningen af Islands Brygge bliver lavet en sammenhængende plan for trafikken på og gennem bydelen, skriver Thomas Skovhus Eriksen i en mail til Bryggebladet. Han er, foruden at være bosat på Bryggen, formand for SF Sønderbro og kandidat til Borgerrepræsentationen,.

Tilsvarende meldinger kommer fra Venstres medlem af Borgerrepræsentationen Jesper Schou Hansen. Han er ikke selv medlem af Bygge- og Teknikudvalget, men er i kraft af sin bopæl på Bryggen, meget engageret i lokale politiske sager. Blandt andet arbejder han ihærdigt på at skabe mere liv i Havnestad og at sørge for, at der er bedre rammer, for at det nye Bryggen Syd bliver en levende by i byen.

Venstre: Trafikløsninger inden Bryggen udbygges

– København udbygger ofte et nyt område og laver først infrastrukturen bagefter. Sådan virker det i hvert fald, måske med Ørestad som undtagelse. Man bør tænke trafikløsningerne igennem, før man bygger et område færdigt, skriver Jesper Schou Hansen således.

Jesper Schou Hansen mener, at man helt konkret må udbygge Ørestads Boulevard for at kunne lette presset på Artillerivej, som vil stige, når de nye boligområder tages i brug.

– Der er allerede en plan for at rette vejen ud ved Njalsgade, Artillerivej og Ørestads Boulevard. Vi bør lede mere af trafikken over på Ørestads Boulevard, for eksempel al den tunge trafik. Men vi skal ikke lukke Artillerivej nord for Njalsgade. Det vil blot tvinge de mange nye beboere ned gennem den ældre del af Islands Brygge eller ud på en lang omvej ad Lossepladsvej. Det ser jeg ingen fornuftig pointe i, fortsætter han.

– Jeg har allerede aftalt med bygge- og teknikborgmester Søren Pind om udbygningen af Islands Brygge. Vi er enige om, at vi på baggrund af de manglende butikker i området skal se på hele planen igen. Der skal både være butiksmiljø, god infrastruktur med vejanlæg og bus-betjening, bro til Fisketorvet og institutioner for at skabe en hel bydel. Det vil jeg personligt arbejde på at sikre, lover Jesper Schou Hansen.

SF: Eksisterende trafik er allerede et problem

Thomas Skovhus Eriksen påpeger, at der allerede er trafikale problemer på Bryggen, selvom udbygningen af Bryggen Syd endnu ikke er påbegyndt, og selvom Havnestad langtfra er færdigbygget.

– Der hersker nærmest kaotiske tilstande allerede nu. Ikke mindst på Artillerivej og på Islands Brygge om sommeren, når Havnebadet tiltrækker trafikanter fra hele byen. Uanset hvordan trafikken i fremtiden skal planlægges, må der hurtigst muligt ske en reduktion af trafikken på vores vigtigste skolevej (Artillerivej) og langs Islands Brygge ved Havnebadet, der jo benyttes flittigt af Bryggens børn, påpeger han.

– Det første skridt må være at få begrænset den gennemkørende trafik på Artillerivej, samt gøre vejen sikker for børn at færdes på. Der skal derfor laves brede cykelstier, flere lysreguleringer, hastighedsbegrænsning på 30 km/t og flere og højere bump, foreslår han.

– Det må meget gerne tage meget lang tid for en bil at komme fra motorvejen til byen og retur ad Artillerivej. Det vil forhåbentlig lokke flere bilister til at køre ad Ørestads Boulevard på deres vej til og fra arbejde.

En del af problemet på Artillerivej er, at vejen er privatejet af de tilstødende grundejere. Det betyder, at vedligeholdelsen langt fra lever op til kravene for en indfaldsåre til Indre By, fordi vejen er blevet lidt af en kastebold mellem ejerne og kommunen. Både Jesper Schou Hansen og Thomas Skovhus Eriksen mener, at kommunen bør overtage ejerskabet af vejen.

– Der er allerede planer om, at kommunen overtager de private fællesveje i kommunen - af hensyn til parkeringsreglerne. Men selve vejvedligeholdelsen kan vejlauget i øvrigt godt selv bestille og blot advisere kommunen herom. Vejlauget kan også bede kommunen iværksætte det i stedet for passivt at afvente, at kommunen griber ind. Det koster selvfølgelig vejlauget penge, hvilket typisk får de fleste vejlaug til at vente længst muligt med at bede om, at en vej bliver lavet, skriver Jesper Schou Hansen.

Thomas Skovhus Eriksen mener også, at kommunen bør overtage alle andre private veje på Bryggen.

– Så kan vi begrænse tilstrømningen af biler i forbindelse med Havnebadet ved at indføre parkeringsafgift med opsætning af parkometre over hele bydelen. Det skulle jo gerne kunne betale sig at bruge metroen eller bussen i stedet for bilen, når man besøger Islands Brygge, skriver han.

Kørselsafgifter og havnetunnel

På et overordnet plan peger Thomas Skovhus Eriksen på, at trafikplanlægningnen på Bryggen skal afstemmes med en samlet plan for hele København.

– Det er nødvendigt at indføre kørselsafgift i København samt at udbygge den kollektive trafik på alle planer. For at holde bilerne ude af byen skal der dog, samtidig med indførsel af kørselsafgift, etableres bedre parkeringsforhold i forbindelse med S-togs-stationerne i periferien, skriver han.

– Dette skal kombineres med intelligent skiltning på indfaldsvejene. Skiltningen skal vise vej til frie parkeringspladser og samtidig oplyse om afgangstiderne på tog og busser. Det har vist sig at virke i London, München og Amsterdam, så hvorfor ikke også her?

– For miljøets skyld, vores sundheds skyld og for at bevare Københavns rekreative kvaliteter er det nødvendigt, at biltrafikken i byen reduceres. En havnetunnel med afkørsler flere steder i byen vil virke som en magnet på bilerne og vil være med til at fylde vore gader med mere trafik og forurening. Det vil være en helt forkert vej at gå. Desuden vil en havnetunnel koste en utrolig masse penge; penge der ville være givet bedre ud til mere kollektiv trafik og øget trafikregulering, slutter Thomas Skovhus Eriksen.

Jesper Schou Hansen afviser til gengæld ikke en langsgående havnetunnel, men tvivler på om de krævede milliarder kan findes:

– Når det ikke er lykkedes at finde penge til at bygge en tværgående havnetunnel ved det smalleste sted i havnen (Refshaleøen, red.), så har jeg ikke den store tiltro til, at man kan finansiere en tunnel på den lange led. Men vil nogle betale, så er jeg tilhænger havnetunnel, slutter Jesper Schou Hansen.agn


Links til andre artikler:

04.05.05 - Trafikulykker på Artillerivej: Kun et spørgsmål om tid...
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
20.04.05 - Politikere: - Vi er ligeglade med trafikken på Artillerivej
20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 2. maj 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 08-2005 (udkommer den 4. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet