HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: STRUKTURDEBATTEN ER VIGTIG

Leder i Bryggebladet 02-2004 (04.02.2004)

I disse måneder tegnes der et helt nyt Danmarkskort. De amtslige og kommunale grænser lægges om. Sidste gang det skete var 1970, og nu - som dengang - er årsagen de ændrede krav, som et samfund i forandring stiller til de offentlige systemer.

For os københavnere vil ændringerne være mindre synlige end andre steder i landet . København har sammen med Frederiksberg særstatus og fungerer i dag både som amter og kommuner. Dette skyldes de to kommuners størrelse.

Alligevel er der grund til, at vi som almindelige borgere følger med i debatten. For selvom de geografiske grænser ikke ændres, så vil en række opgaver måske forsvinde ud af kommunen og andre komme til.

Et af de vigtigste områder er trafikpolitikken. I dag er Københavns Kommune en del af Hovedstadens Udviklingsråd sammen med Frederiksberg Kommune, Københavns Amt. Frederiksborg Amt og Roskilde Amt. Problemet med HUR er, at der ikke er direkte valg til rådet. Medlemmerne udpeges derimod af amterne og kommunerne. Det betyder, at det er svært at definere, hvem der har ansvaret.

For at komplicere tingene yderligere er der fem forskellige trafikselskaber i HUR-området. Erfaringerne fra udlandet peger på, at der er store fordele i at lave et samlet trafikselskab. Dette har man ikke valgt i København. Tværtimod gik man med vedtagelsen af Ørestadsloven i begyndelsen af 1900’erne den stik modsatte vej. Man oprettede et særligt metroselskab, der nu kæmper med de andre transportaktører om billetindtægter og passagerer.

Resultatet af denne fatale brøler er tydelig for enhver i dag. Bryggebladet har haft aktindsigt i statslige papirer omhandlende deling af billetindtægter. I stedet for at et samlet trafikselskab kunne fordele pengene mellem de forskellige transportformer efter behov, tegner der sig et billede af en kamp mellem blandt andet DSB og metroen om at få den største bid af kagen, mens HUR på sidelinien kan se det busdriftens økonomiske fundament forsvinde.

Hvis det på nogen måde er muligt at overkomme de store økonomiske forskelle mellem de enkelte selskaber (Ørestadsselskabet slæber jo rundt på en milliardgæld), burde der laves et samlet trafikselskab. Og det gerne så hurtigt som muligt inden det bliver besluttet at bygge endnu en metroetape i Ørestadsselskabets regi.

På den måde øger man chancerne for at lave et effektivt kollektivt transportsystem i Hovedsstaden, hvilket alle uanset politisk tilhørsforhold, bør prioritere højt. agn

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet