HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN I TØRRE TAL

Vi bliver flere bryggeboere. Vi bliver mere danske. Vi bliver rigere og vi er yngre end det københavnske gennemsnit. Og så bor 75 procent af os i enten en andels- eller en lejeforening. Bryggebladet kigger nærmere på de tørre tal fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor.

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - I 1927 boede der 14.000 mennesker på Bryggen. Den 1. januar 2003 boede der 7.550 indbyggere i Vestamager Bydel, hvor Bryggen stadig udgør hovedparten. Blandt de 7.550 beboere er der 2.522 enlige i en af bydelens 4.502 boliger - det svarer til at 55,4 procent af boligerne i bydelen bebos af enlige. Et tal som er sammenligneligt med hele Københavns Kommune hvor 52 procent af boligerne bebos af enlige.

I hele København, i 2003, er der gennemsnitlig 1,83 beboere pr. bolig. Tilbage i 1950 var tallet 2,75 beboere pr. bolig. En befolkningsfremskrivning får Københavns Statistik til at forvente at vi (på Vestamager) kommer op i nærheden af 20.000 indbyggere i 2015.

På Vestamager findes flere jobs end mennesker. Der findes 8.714 arbejdspladser i bydelen og kun 440 af os arbejder i bydelen. Der kommer nemlig 3.738 fra andre bydele og 4.536 fra andre kommuner for at arbejde på Bryggen.

I 1999 var 56,7 procent af lejlighederne på Bryggen i privat udlejning og 31,4 procent andelsboliger. I dag er det omvendt – 23,2 procent af lejlighederne er lejelejlighederne og 65,7 procent andelsboliger. Dobbelt så meget end Københavns gennemsnit hvor kun 32 procent af boligerne administreres af andelsboligforeninger.

Men siden andelsforeningerne har overtaget Bryggen er det også gået stærkt med at sammenlægge lejligheder. Omkring 50 lejligheder er blevet sammenlagt i de sidste tre år.

På Vestamager bor 65,7 procent i en privat andelsboligforening, 23,2 procent i privat boligbyggeri, 7,8 procent i en ejerbolig og 3,2 i en bygning ejet af staten eller kommunen.

Kun 7,9 procent af befolkning er af udenlandsk herkomst – og heraf er de fleste fra de skandinaviske eller vesteuropæiske lande. Kun 2,8 procent kommer fra Asien, Afrika og Mellemøsten. For bare tre år siden var 8,7 procent af befolkning af udenlandsk herkomst med 3,7 procent fra Asien, Afrika og Mellemøsten.

Københavns statistik konstaterer bare at udviklingen går i en bestemt retning, men forklarer ikke hvorfor en bestemt udvikling er i gang. I forhold til udlændinge kan ændringen i befolkningssammensætningen foremntlig delvist forklares i det høje antal andelsforeninger.

Vores bruttoindkomst per indbygger ligger under københavner-gennemsnittet (kr. 195.800 mod kr.197.700 for København), men den skattepligtige indkomst ligger over gennemsnittet (kr.165.800 mod kr.165.100 for København). 30,7 procent af befolkningen (2320) er mellem 25 og 34 år.

Og så er vi nok sundere end resten af København. Vi bruger vagtlæger, almindelige læger og speciallæger færre gang end resten af København. Til gengæld besøges tandlægerne lidt oftere hvilket vel ikke er en dårlig ting.ljg

Klik her for at se større tabel (åbner i nyt vindue).

Tabel

Noter: København er fordelt på femten bydele. Islands Brygge, eller Bryggen som vi kalder vores område, er en del af bydelen Vestamager som omfatter fjorten roder. Otte af disse tegner den traditionel Islands Brygge som har haft få ændringer i boligmassen i de sidste 70 år. Men rode 329 og 334 som ses i vores lille tabel omfatter Ny Tøjhus grunden og Havnestad. Her vil der være store ændringer i de kommende år. Ørestaden, med tre roder, er også en del af Vestamager, men er ikke inkluderet i vores opgørelse, ej heller området ved Stadsgraven.Vestamagers befolkning er på 7.550 pr. 1.1.2003 og inkluderer Rode 335 (Sønderbros) som er området omkring stadsgraven med 579 beboere. Rode 392(Skyttecentrets) og 393(Koklappernes) har kun 1 beboer og danner naturområdet omkring Kalvebod Fælled. Rode 336(Faste Batteri), 390 (Bella Center) og 391(Mejlgårdens) har kun 3 beboere pr. 1.1.2003 men svarer til fremtidens Ørestad. Faldende antal boliger kan henføres til lejlighedssammenlægning, status ændring eller nedrivning. Kilde: Københavns Kommunes Statistiske Kontor.

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet