HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

PARKOMETRE PÅ BRYGGEN

Kan blive en realitet i løbet af to til fem år.

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - I et forslag til ny parkeringsstrategi lægger kommunens embedsmænd op til store ændringer af den københavnske parkeringsordning. Priserne for at parkere i Indre By stiger med 25 procent, hvilket skal finansiere opsætningen af nye parkometre og en anderledes zone-inddeling. Ligeledes foreslås det, at parkometer-ordningen udvides til at omfatte dele af de københavnske brokvarterer, herunder Islands Brygge.

Parkerede biler

Endnu er intet besluttet. Den nye parkeringsstrategi var på Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden i sidste uge, hvor beslutningen blev udsat, fordi politikerne ønskede at undersøge forslagets konsekvenser nøjere.

Opsætning af parkometre på Bryggen vil tidligst finde sted om et par år. Historien melder heller intet konkret om, hvilke dele af Bryggen der skal omfattes af en parkometerordning. I forslaget tales der om »de indre dele« af Bryggen, og overfor Bryggebladet oplyser Poul Sulkjær fra Vej & Park, at det formentlig vil betyde, at dele af Havnestad-området ikke vil indgå i parkometer-området. Han understreger dog samtidig, at detaljerne langtfra er fastlagt.

Hvis ordningen gennemføres, lægges der op til, at Bryggens bilejere kan købe en parkeringslicens, på samme måde som det allerede kendes fra Indre By. Til gengæld skal udefrakommende gæster altså til at betale for at parkere.

Farvel til to-timers-regel

Samtidig vil den nye ordning betyde et farvel til den omstridte to-timers-regel. Opmærksomme læsere af Bryggebladet vil vide, at denne er blevet ændret adskillige gange. Problemet har været, at store dele af Bryggens vejnet er såkaldt »privat fællesvej«, der ikke ejes af kommunen. Det har været uklart, om kommunen havde lovhjemmel til at opkræve parkeringsafgifter på de private fællesveje, og i øjeblikket er de private fællesveje derfor udtaget af to-timers-ordningen.

De private fællesveje udgør også et problem i forhold til eventuel indførelse af parkometerordning på Bryggen, for hvis der ikke kan opstilles parkometre på disse strækninger, vil disse gader formentlig blive fyldt med langtidsparkerede biler. I forslaget lægges der derfor op til, at kommunen skal overtage de private fællesveje for at kunne gennemføre en parkometerordning i hele området. Hvordan denne overtagelse konkret skal foregå, er endnu ikke fastlagt.

Det hele er altså stadig temmelig uafklaret. Det er til gengæld sikkert, at de fremtidige parkeringsordninger vil blive genstand for stor diskussion blandt beslutningstagere, interesseorganisationer og almindelige borgere. Ifølge Berlingske Tidende kalder FDM udspillet for en »ren pengemaskine«, mens fortalerne for forslaget håber, at det vil kunne forbedre trafikmiljøet og mindske biltrafikken i København. agn

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet