HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY PLEJEPLAN FOR AMAGER FÆLLED

BRYGGEBLADET 03.11.2004 - Plejeplanen for Amager Fælled kan ses som en slags lokalplan for det naturområde, der er omkranset af Ørestads Boulevard, Artillerivej og Vejlands Allé. Området omfatter blandt andet haveforeningerne på Amager Fælled, heriblandt H/F Faste Batteri, samt vandrerhjemmet og motocross og speedwaybanerne.

Ifølge plejeplanen er der udlagt to hektarer jord til udbygning af Skolen på Islands Brygges bygninger samt tilhørende friarealer, men plejeplanen har også stor betydning for resten af Islands Brygge. Blandt ændringerne i plejeplanen, der i øvrigt lyder titlen: "Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad - Udviklingsplan 2004-2008" kan fremhæves:

- Renovering af Lossepladsvej med en mere landskabelig træbeplantning.
- Videreførelse af påbegyndt etablering af nyttehaver, vedtaget i tidligere plan.
- Etablering af en campingplads med tilknyttet autocamperplads i forbindelse med eksisterende vandrehjem.
- Etablering af en "havnepark" med jollepladser og traktørsted ved en havnesti langs Sydhavnen.
- Etablering af kondisti, hvor der kan opsættes lokalt-lysende pullertlamper.

Plejeplanen vil blive sendt til Fredningsnævnet for København og Naturklagenævnet til orientering inden endelig godkendelse.

Blandt bilagene til det politiske udvalg blev der præsenteret en skitse over flytning af Fritidshjemmet Thorshave og Børnehaven Anne Poulsens Mindes legeplads, samt etablering af en ny specialinstituition på den tidligere tømmergrund på Artillerivej. ljg

På bryggebladet.dk den 1. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 18-2004 (udkommer 3. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet