HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

MYSTISK SAGSBEHANDLING AF HUSBÅDEPROJEKTET

Per Johansen fra Nokken ved protestskiltet, som Nokken har opsat

BRYGGEBLADET 03.09.2003 - Selvom Nokken i et vist omfang kan ånde lettet op efter mødet med politikerne i sidste uge, er der stadig flere punkter, hvor især den embedsmandslige sagsbehandling virker mærkværdig.

For det første har kommunen (forvaltningen) konsekvent fastholdt, at man ikke har været direkte involveret i pilotprojektet – senest gentaget af Økonomiforvaltningens kontorchef Holger Bisgaard overfor Bryggebladet i det seneste nummer, der udkom den 13. august (se dette og tidligere numre på www.bryggebladet.dk).

Da sagen var på dagsordenen til drøftelse i Bygge- og Teknikudvalget den 27. august, står der imidlertid følgende at læse i den sagsbeskrivelse, som er forfattet af forvaltningen: ”Københavns Havn A/S og Københavns Kommune har foreslået at etablere et pilotprojekt med husbåde for at kunne afprøve diverse praktiske forhold i »1:1«. Pilotprojektet er foreslået placeret i bydelen Vestamager ved de grønne områder, som afslutter Islands Brygge ud for H/F Nokken”.

Med andre ord: Fjorten dage efter fremgår det af de kommunale akter, at der HAR været tale om et samarbejde mellem havn og kommune.

For det andet har lokalbefolkningen på intet tidspunkt officielt hørt om planerne. Det var en tilfældighed, der gjorde, at beboerne blev opmærksomme på husbådsprojektet. Og selvom de landsdækkende dagblade også har skrevet om sagen, har Nokken til dags dato kun modtaget officielle informationer om projektet, når de selv har henvendt sig, oplyser Nokkens Husbådsudvalg til Bryggebladet.

I et nyligt svar til en af beboerne på Nokken skriver overborgmesteren, at: ”Du (nokkeboen, red.) skriver ligeledes, at myndighederne er gået stille med dørene. Det er ikke tilfældet. Forslaget til kommuneplantillæg, hvori rammeområdet ved Nokken indgår, er efter Borgerrepræsentationens vedtagelse i juni blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside og på bibliotekerne, og det har været annonceret i dagblade og lokalaviser over alt i København”.

Med andre ord: Ikke oplysning fra kommunen. Du skal selv finde ud af det, siger kommunen. Både Islands Brygges Lokalråd og beboerne på Nokken undrer sig dog over, at kommunen ikke tog initiativ til at informere haveforeningen om planerne, som de mener er af en sådan størrelse, at information er påkrævet. Hvad enten det falder inden for de juridiske rammer eller ej.

I forslaget til kommunalplantillægget om husbåde står der i øvrigt kun, at området ved Nokken ”kan” benyttes til husbåde, ikke at der er tale om et konkret pilotprojekt.

Den manglende information om husbådsprojektet ved Nokken har også undret medlemmer af havnens såkaldte Arealudviklingsråd. Det fungerer som rådgivende organ og er høringspartner for havnen i forbindelse med afviklingen af den traditionelle havnedrift og udviklingen frem mod en ny benyttelse af havnen. Rådet blev nedsat af staten i forbindelse med etableringen af det nuværende Københavns Havn A/S. Blandt rådets medlemmer er repræsentanter for lokalrådene i København.

– Arealudviklingsrådet har ikke hørt så meget som en lyd om projektet, før Nokken selv gjorde opmærksom på det. Rådet er jo netop sat i verden for at rådgive om havnens fremtidige udvikling, så det undrer mig meget. I det hele taget undrer det mig, at man kan søsætte et så stort pilotprojekt, inden høringsperioden for kommuneplantillægget om husbåde er overstået, siger Arne Bjørn Nielsen til Bryggebladet. Han er Islands Brygges Lokalråds repræsentant i rådet. agn/tkj

På bryggebladet.dk den 3. september 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet