HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NOKKEN: S OG V SIDDER MED NØGLEN

Det er Venstre og Socialdemokraterne, der i sidste ende bestemmer, om Københavns Havn skal beholde den fulde råderet over husbådsprojektet – eller om kommunen også vil tage et ansvar.

Nyhedsanalyse

Per Johansen fra Nokken ved protestskiltet, som Nokken har opsat

BRYGGEBLADET 03.09.2003 - Hvorvidt planerne om husbåde ved Nokken helt tages af bordet, er, på trods af den på forsiden omtalte delsejr for Nokken, for tidligt at sige. På næste møde i Bygge- og Teknikudvalget bliver der lagt op til, at der skal tages beslutning om at få udarbejdet den lokalplan for området, som embedsmændene sammen med Københavns Havn hidtil har forsvoret, at der var brug for.

Ligeledes vil udvalget, ifølge Bryggebladets oplysninger, inden for den nærmeste fremtid formentlig anbefale det overordnede Økonomiudvalg, at vedtagelsen af det kommuneplantillæg, der ligger til grund for husbådsplanerne, droppes. Men hvad udgangen bliver, afhænger i høj grad af, hvor Socialdemokraterne og Venstre står, for selvom både Enhedslisten, SF og de Konservative støtter Nokkens protester, er det de to store partier, der sidder med nøglen og flertallet i Borgerrepræsentationen.

Det er ikke lykkedes for Bryggebladet at få fat på bygge- og teknikborgmester Søren Pind. Han er netop blevet far og har derfor midlertidigt ”meldt sig ud af samfundet”, ligeledes har ingen af de socialdemokratiske medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget været til at træffe for en kommentar.

Socialdemokraterne har som gruppe endnu ikke taget stilling, og med en repræsentant siddende som formand for København Havns bestyrelse kompliceres sagen for partiet. Det er nemlig selveste overborgmester Jens Mikkelsen, der sidder i bestyrelsen – tilmed som formand for Københavns Havn A/S.

Hvilken vej han vil have tropperne til at gå ad, er svært at sige. Enten følger de Københavns Havns og overborgmesterens indstilling om fuld råderet over husbådsplaceringerne, eller også følger de flere af de øvrige politikere i at kommeplantillæggets forudsætninger om, at kommunen er medbestemmende.

Bryggebladet har kontaktet den socialdemokratiske miljøborgmester Winnie Berndtson. I kraft af sin borgmesterstilling har hun stor interesse i havneudviklingen og er blandt andet involveret i den Blå Plan, som er også er en bagvedliggende faktor i husbådssagen.

Winnie Berndtson støtter Nokken

Hun understreger, at den socialdemokratiske gruppe endnu ikke har lagt sig fast på en holdning. Til gengæld har hun personligt stor forståelse for Nokkens protester:

– Et husbådsprojekt foran Nokken, som det skitseres i pilotprojektet, er efter min mening vildt overdimensioneret og nærmest rædselsfuldt. Jeg og de fleste andre politikere støtter tanken om flere husbåde i havnen, men at der skulle kunne være plads til så mange husbåde foran Nokken, kan jeg ikke se, siger Winnie Berndtson til Bryggebladet.

Berndtson forklarer, at hun selv har været på uformelt besøg på Nokken for et par uger siden. Besøget har været medvirkende til hendes støtte.

– Fra min tid i Bygge- og Teknikudvalget ved jeg, hvor vigtigt det er at tage ud i marken. Noget, der kan se fornufitigt ud på skrivebordet, ser tit helt forkert ud, når man står ude i virkeligheden. Og det gik op for mig, da jeg stod ved Nokkens strandeng. Siden er det jo også kommet frem, at en gasledning muligvis kan give problemer for projektet, siger Winnie Berndtson.

Hun peger på, at dette ville have været kommet frem, hvis der fra kommunens side var blevet stillet krav om at lave en lokalplan for området.

– Uansat at man som kommune kan tolke sig frem til, at en lokalplan ikke er nødvendig, så mener jeg, at man med et projekt af den foreslåede størrelse under alle omstændigheder bør starte med en almindelig lokalplanproces. Kun på denne måde sikres det, at alle problemstillinger bliver vendt, og at beboerne høres, siger Winnie Berndtson.

Og hun er ikke den eneste fra de store partier, der støtter Nokken. Nokkens husbådsudvalg har sendt protestmails til samtlige 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen og har fået et imponerende antal på 21 svar tilbage. Af disse støtter næsten alle betingelsesløst op om protesterne. Bryggebladet har haft lejlighed til at kigge i de mange svar og kan konstatere, at opbakningen spænder bredt.

Flere kampe i kampen

Noget tyder på, at der er tale om flere kampe i kampen. Der er kamp mellem de to store partier på rådhuset og resten af Borgerrepræsentationen. Denne kamp hænger nøje sammen med en anden kamp – nemlig den om Københavns Havns fremtidige status og den grundliggende konflikt om, hvem der har beslutningskompetencen over havnen. Er det kommunen eller Københavns Havn?

Det er aktieselskabet Københavns Havn, der har rettighederne over vandet. Disse blev overdraget til selskabet, da staten nedlagde Havnevæsenet. Til gengæld er Københavns Kommune planlægningsmyndighed for de tilstødende landanlæg, der nødvendigvis må inddrages som konsekvens af ændringerne i havnen.

Foruden overborgmesteren sidder også bygge- og teknikborgmester Søren Pind i havnens bestyrelse, og det er tvivlsomt, om de er villige til at afgive denne magt. Ifølge Bryggebladets oplysninger har blandt andet Nokkens protester været medvirkende til, at kompetencedebatten så småt er ved at blusse op igen. Spørgsmålet er, om de to borgmestre Søren Pind og Jens Mikkelsen vil lytte til de menige gruppemedlemmer – eller om de i stedet vil ’banke gruppemedlemmerne på plads’ og give Københavns Havn uindskrænket råderet over husbådsprojektet. agn/tkj

På bryggebladet.dk den 3. september 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet