HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NOKKENS PROTESTER GØR INDTRYK

Nokkens argumenter mod placeringen af 30-35 husbåde foran haveforeningen har gjort indtryk på samtlige politikere i Bygge- og Teknikudvalget.

Per Johansen fra Nokken ved protestskiltet, som Nokken har opsat

BRYGGEBLADET 03.09.2003 - Repræsentanter for haveforeningen Nokken havde for en uge siden fået bevilget foretræde for Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. Her havde de mulighed for at præsentere deres argumenter mod planerne om at placere 30-35 store husbåde, hver med en længde på op til 30 meter og en højde på op til syv meter, lige foran den lille strandeng i havebyen.

Med mere end 5000 protestunderskrifter i hånden har Nokken krævet, at planerne bliver taget af bordet, og at der i det hele taget bliver skabt større gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.

Udvalget drøftede efterfølgende Nokkens argumenter, og selvom ingen politikere overfor Bryggebladet ønsker at referere fra selve debatten, er der ingen tvivl om, at Nokken får bred opbakning fra et bredt spektrum af politikere, fra SF og Enhedslisten til Det Konservative Folkeparti.

Lokalplan trods modstand fra Københavns Havn

Opbakningen fra politikerne går især på to områder. For det første er flere politikere enige med Nokken i, at der skal foreligge en lokalplan for området, førend husbådprojektet overhovedet kan realiseres.

Ole Hentzen (C)

– Fordi der ér tale om væsentlige ændringer på land med et sådant kæmpeprojekt, er der efter min mening ingen tvivl om, at der skal laves en lokalplan for husbådområdet. Før kan der ikke ske noget som helst, siger det konservative udvalgsmedlem Ole Hentzen til Bryggebladet ovenpå Bygge- og Teknikudvalgets behandling af sagen.

– En lokalplan giver borgerne på Nokken garanti for at blive inddraget, når eller hvis projektet skal realiseres, fortsætter han.

Københavns Havn har ellers med næb og klør kæmpet for, at der ikke skulle laves lokalplan, og sammen med embedsmænd i den kommunale forvaltning har de hidtil søgt at gennemtrumfe projektet som et pilotprojekt uafhængigt af borgerinddragelse, høringsfase og lignende. Med et pilotprojekt ville der formelt set være tale om en ”mindre væsentlig ændring”, men det er altså ikke et væsentlighedskriterium, som deles af flere politikere i Bygge- og Teknikudvalget.

Tidligst til næste år – hvis overhovedet

For det andet ser det ikke ud til, at Nokken længere skal frygte, at planerne bliver hastet igennem.

– Projektet bliver nu forsinket. Der kommer ikke til at ske noget før engang i det nye år, siger en anden af udvalgsmedlemmerne, Svend Milthers (SF), til Bryggebladet.

– Først skal høringsperioden om kommuneplantillægget om husbåde overstås. Det sker 14. november. Og først da kan vi i udvalget begynde at kigge på de forskellige projektskitser og derefter træffe en endelig beslutning, forklarer han.

Endelig – som en tredje delsejr – stiller politikerne spørgsmålstegn ved omfanget af husbådsprojektet.

– Uden at sige for meget, kan jeg forestille mig, at der snart sker en revision af omfanget af husbådene i Købehavns Havn – og sandsynligvis også på Nokken, siger Ole Hentzen til Bryggebladet.

– Jeg har hele tiden arbejdet for at finde andre steder at placere et husbådsprojekt på end på Nokken. Der findes jo 42 kilometer havn, så hvorfor lige Nokken? Men det skyldes jo, at ejerskabet til land er kommunens, og at der dermed ikke er nogen bindinger eller fredning at tage hensyn til. Derfor er det meget bekvemt at lægge sådan et megaprojekt lige foran Nokkens strandbred, siger Svend Milthers.

– Vi er fortalere for husbåde til almindelige mennesker, men er klare modstandere af det skitserede projekt ved Nokken. Man kan diskutere, om det overhovedet er den rigtige placering, og lige så vigtigt mener vi, at det skitserede projekt er alt for stort i forhold til området, siger Morten Kabell fra Enhedslisten til Bryggebladet.

Han er foruden at være stedfortrædende medlem af Borgerrepræsentationen også valgt som et af tre kommunale medlemmer af bestyrelsen for Københavns Havn A/S. De to andre er Venstres leder Søren Pind og den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. agn/tkj

På bryggebladet.dk den 3. september 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet