HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ALLEREDE TRE ULYKKER VED HEKLA PARK

Allerede i den første weekend efter åbningen var der fare på færde på den stærkt trafikerede vej ved Hekla Park.

BRYGGEBLADET 03.09.2003 - Som Bryggebladet har beskrevet adskillige gange, er trafiksikkerheden ved Boldklubben Heklas nyåbnede fodboldbaner på Lossepladsvej under al kritik. Først og fremmest er der endnu ikke etableret offentlig transport til boldbanerne, ligesom parkeringsforholdene for bilister er for ringe.

Parkerede biler på Lossepladsvej

Så kaotiske var parkeringsforholdene, da der første gang var turnering på Hekla Park.

I forbindelse med et stort stævne i den første weekend efter åbningen af Bryggens nye fodboldanlæg, var der to mindre ulykker, heldigvis uden personskade. Dels åbnede en parkeret bilist sin dør med det resultat, at en knallert kørte ind i døren. Dels blev en bilist påkørt bagfra, da han bremsede op for at se, hvad der skete på boldbanerne. I de efterfølgende uger er der sket endnu et mindre uheld af samme karakter.

– Uheldene viser, at der er et problem at tage fat på. På hverdage er der mere trafik også af den tunge art, blandt andet fordi vi groft sagt ligger for enden af en motorvej, siger formanden for Hekla, Tommy Pedersen til Bryggebladet.

Tommy Pedersen har efterhånden mistet tålmodigheden med kommunen. Der er meget aktivitet hver dag på Hekla Park, så det er efterhånden blot et spørgsmål om tid, hvornår den første alvorlige ulykke sker.

– Med tanke på, at der er ved at blive anlagt boldfælleder på den modsatte side af Lossepladsvej, vil en af løsningerne måske være at etablere fodgængerfelt samt vejbump på Lossepladsvej, siger han.

En hurtig løsning kunne være at sætte nogle skilte op, der blandt andet oplyser om krydsende børn samt om parkeringsforbuddet på selve Lossepladsvej. Tommy Pedersen har i fredags skrevet til kommunen og tilbudt selv at sætte skiltene op:

– Hvis det kan være en hjælp til kommunen, stiller jeg mig gerne til rådighed for at afhente skiltene, samt opsætningen af disse, da det åbenbart kniber med resurserne hos jer. I kan blot ringe, skrev han i en mail. Tidligere har Hekla også skrevet til kommunen om sagen uden dog at få svar. Til gengæld reagerede kommunen hurtigt på den sidste mail, for tre timer efter afsendelsen i fredags var der blevet opsat midlertidige Parkering Forbudt-skilte langs hele strækningen.

Lokalrådet går ind i sagen

Islands Brygges Lokalråd er også forundrede over kommunens laden stå til i sagen:

– Islands Brygges Lokalråd bakker op om Heklas ønsker til en midlertidig trafiksikring af Lossepladsvej. I hvilket omfang der er brug for mere omfattende løsninger må fremtiden vise, siger Arne Bjørn Nielsen fra Lokalrådets trafikudvalg med tanke på det analysearbejde, som kommunen i øjeblikket gennemfører.

Han forventer, at lokalrådet vil tage sagen op på næste møde den 23. september. agn

Heklas lilleputpiger i kamp mod AB70

Selvom der er meget fokus på trafik, så bliver der faktisk også spillet fodbold på Hekla Park. Her fra en kamp i fredags mellem Hekla og AB70 i pigernes lilleput-række. Dommer i kampen var Heklas egen Erik ”Milton” Pedersen.

På bryggebladet.dk den 3. september.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet