HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SENESTE NYT: 03.09.2003 - HUSBÅDEPLANER VED NOKKEN DROPPES.

Per Johansen fra Nokken ved protestskiltet, som Nokken har opsat

Nokkens argumenter mod placeringen af husbåde foran haveforeningen har gjort så stort indtryk på kommunen, at man ifølge Bryggebladets oplysninger har valgt at droppe pilotprojektet.

Mere om dette følger snarest.

På bryggebladet.dk den 3. september 2003.
Artikel ikke bragt i Bryggebladet.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet