HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

VÅBENHVILE I CAFE-KRIGEN I KULTURHUSET

Nye forpagtere håber at forbedre cafeens image. Tidligere ejere fortsætter juridisk sag.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 03.05.2006

Bryggens Spisehus Aps er blevet solgt. Selskabet bag cafeen i det kommunale kulturhus ejes nu af brødrende Aydin og Adem Asci. Dermed er det første spæde skridt hen mod en fredsaftale mellem cafeen og kulturhuset muligvis taget.

Brødrene Aydin og Adem Asci har overtaget forpagtningen af Bryggens Spisehus. (Foto: Ricardo Ramirez)

Som Bryggebladet kunne berette tidligere på foråret, har der ellers været krig på kniven i kulturhuset. En tvist mellem de nu tidligere ejere af Bryggens Spisehus og kulturhuset betød, at de ikke var på talefod.

Bryggens Spisehus beskylder blandt andet kulturhuset for at drive unfair konkurrence, hvilket blankt blev afvist af såvel kulturhuset som kulturborgmester Martin Geertsen (V) med henvisning til den indgåede kontrakt.

I begyndelsen af året opsagde kommunen forpagtningsaftalen. Denne beslutning står ved magt og betyder, at Bryggens Spisehus Aps skal forlade huset 1. september.

Sagen er nu overgivet til juristerne og kan ende i retssag.

Så det er lidt af en hvepserede, de to nybagte cafeejere har bevæget sig ind i.

Ifølge Adem Asci er de dog gået ind i det med åbne øjne og med stor lyst til at genskabe de gode forbindelser til kulturhuset. Men det betyder ikke, at den juridiske sag slutter.

– Vi har overtaget anparterne i selskabet med forbehold for, at de gamle ejere kan køre sagen mod kulturhuset videre, forklarer Adem Asci.

Han medgiver, at det vanskeliggør situationen, men det er nu engang den aftale, han har indgået med de tidligere ejere, og afspejler sig også i den pris han og broderen har betalt for selskabet, fortæller han.

Fra kulturhusets side håber man det bedste for kunderne og de nye ejere, men leder Jakob Kvederis vil ikke udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt på grund af den verserende sag.

Læs mere i følgende artikler:

03.05.06 - Cafeen bør kunne blive en god forretning
08.03.06 - Cafe-krig i kulturhuset
08.03.06 - Kulturborgmester: – En møgsag
08.03.06 - Cafeforpagter: – Ikke vores skyld
08.03.06 - Kulturhuset: – Ikke vores skyld
08.03.06 - Bryggebladet mener: En vanskelig sag

På bryggebladet.dk den 3. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 08-2006 (udkommer den 3. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet