HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: HVOR VAR ALLE DE ANDRE?

Leder i Bryggebladet 04-2004 (03.03.2004)

Der var forleden informations- og dialogmøde i Kulturhuset Islands Brygge. På mødet ville ledelsen fortælle og diskutere husets kulturelle visioner samt indsamle ideer fra et forhåbentligt sprudlende og kreativt publikum. Ledelsen havde sat næsen op efter en fyldt sal med en blanding af nye og gammelkendte ansigter, et kreativt miks af herboende bryggeboere, kunstnere, ældre og unge, forretningsfolk og skæve tænkere.

Der var intet at udsætte på de, der faktisk kom. De var hovedsageligt kendte ansigter, gennem en årrække hårdt arbejdende kulturelle arbejdsfolk og idemagere. Der blev oprettet udvalg, folk tog ansvar, kom med gode ideer, gjorde noget. Salen var godt og humoristisk styret af tordenstemmen fra Københavns Universitet, Torben Svendrup. Hans befriende mantra opsummerede han i korte taler med indledninger a la: "Vi skal sgu ikke diskutere frikadeller og dagens ret her! Dette møde handler om ideer. Lad os få nogle ideer på bordet!" Og det kom der så.

Så al ære og respekt til de evigt deltagende bryggeboere, brugerbestyrelsen og de andre frivillige i huset. I kæmper en brav kamp og fortjener i øvrigt ikke den uforskammede behandling, I er blevet udsat for i den seneste tid.

Hvad undertegnede ikke forstår, er hvorfor alle de mange kunstnere, kunsthåndværkere, fotografer, erhvervsfolk og så videre, som Bryggen er så fuld af, ikke har lyst til at give deres besyv med. Hvor svært kan det være at møde op til et idémøde og fortælle husets ledelse, at man gerne vil spille koncerter i huset, at man gerne så nogle af sine malerier på væggene, at man gerne så nogle flere tilbud til erhvervslivet? Hvor var skolerne og institutionerne? Og hvor var andelsforeningerne?

Det er synd, at Københavns fineste kulturhus ikke oplever mere interesse fra nogle af dem, der ellers ville kunne se huset i et nyt lys og bidrage med ideer til udvikling af kulturhusets egen kultur. Alene et øget samarbejde med det lokale erhvervsliv vil sandsynligvis kunne flytte bjerge gennem spændende netværk med nye synsvinkler.

Argumenterne, der kan få folk til at møde op, bør måske være mulighederne for øget eksponering og nye forretningsområder, når nu medindflydelse og deltagelse i spændende kulturelle netværk ikke ser ud til at bide. Hvis grunden til at blive væk derimod er, at kulturhuset er uden muligheder, er det helt i orden, at folk holder sig fra indflydelse. Den slags sortseere er der ikke brug for i fremtidens kulturhus.

Bryggens erhvervsliv og kunstnere bør kunne få meget ud af et samarbejde med et nyt og fancy kulturhus, der er i gang med at finde sin egen profil. Det er jo lige nu, man kan få indflydelse, lige nu udstillingsvinduet til ens kunstneriske frembringelser eller kommercielle varer kan skabes. Kom nu. kls

På bryggebladet.dk den 22. marts 2004.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet den 3. marts 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet